21. feb, 2022

Kommunalnytt fra Øvre Eiker - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 21. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no