21. feb, 2022

Drammenselva søker nytt løp ved Steinberg Hengsle

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 21. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no