21. feb, 2022

Fiskum gamle kirke skal restaureres

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 21. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no