21. feb, 2022

Ingen legevakt på Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 21. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no