22. feb, 2022

Fiskum Sanitetsforening med fest og foredrag

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 22. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no