22. feb, 2022

Krogstad cellulose gir utbytte

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 22. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no