23. feb, 2022

Birger Borge dominerte sprangstevnet i Skoger

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 24. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no