24. feb, 2022

Resultater fra kretsrenn på Fiskum

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 24. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no