12. mar, 2022

Hokksundbil kolliderte med Svenebil...

Snodige biltyper i 1947. Hokksundbil og Svenebil....

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 12. mars 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no