12. mar, 2022

Den første settefiskdammen på Øvre Eiker

Ser du godt etter så finner du nok rester av dam-muren fortsatt...

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 12. mars 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no