13. mar, 2022

Norge kan få mer sukker

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 13. mars 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no