15. mar, 2022

Råd for uråd

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 15. mars 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no