19. mar, 2022

Det innføres maksimalpris på poteter

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 19. mars 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no