20. mar, 2022

Gunhild Teige i Eggedal runder 95 år

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 20. mars 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no