21. mar, 2022

Skolenyheter fra Øvre Eiker - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 21. mars 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no