31. mar, 2022

Kalosjen herjet av brann

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 31. mars 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no