1. apr, 2022

Opptak til Buskerud landbruksskole

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 1. april. 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no