8. apr, 2022

Eikinn med instruksjonskurs i orientering

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 8. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no