8. apr, 2022

Stor kraftig gutt får jobb hos Vestfossen Meieri

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 8. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no