9. apr, 2022

Skotøyrasjoneringen

Hentet fra Laagendalsposten onsdag 9. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no