9. apr, 2022

9. april minnes i skolene

Hentet fra avisen Friheten onsdag 9. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no