9. apr, 2022

Norges Forsvarsforening

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 9. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no