9. apr, 2022

Tre maskerte menn - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende onsdag 9. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no