11. apr, 2022

Drammen blir bispesete i Tunsberg...

Fra spalten "For 25 år siden" i DT&BB 11. april 1972.
Men akkurat slik skulle det vel ikke gå.

Hentet fra DT&BB 11. april. 1972
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no