11. apr, 2022

Blir det tvungen vedhogst?

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 11. april. 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no