12. apr, 2022

Nesten 500 hunder på Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 12. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no