12. apr, 2022

Tidligere stenging av apoteket i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 12. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no