14. apr, 2022

Håndballinstruksjon i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 14. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no