14. apr, 2022

Regjeringen vil ha Drammen som bispesete

Hentet fra Laagendalsposten mandag 14. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no