15. apr, 2022

Så var det undergangen ved Krekling igjen...

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 15. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no