15. apr, 2022

Det skytes på folk i Lier

Hentet fra avisen Friheten tirsdag 15. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no