18. apr, 2022

Mjøndalen kino

Hentet fra DT&BB fredag 18. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no