18. apr, 2022

Møte i Øvre Eiker skolestyre - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 18. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no