18. apr, 2022

Fortsatt is på Eikern

Hentet fra Drammens Tidende fredag 18. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no