19. apr, 2022

Ole Røine fyller 75

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 19. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no