19. apr, 2022

Revolverbandittene tilstår et nytt ran

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 19. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no