19. apr, 2022

137 arbeidere ved Vestfos fikk Norges Vels medalje

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 21. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no