21. apr, 2022

Speiderne feirer St. Georgsdagen

Hentet fra Drammens Tidende mandag 21. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
'www.nb.no