21. apr, 2022

Avskjedsfest for res.kap. Stensaker i Haug menighet

Hentet fra Drammens Tidende mandag 21. april. 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
'www.nb.no