22. apr, 2022

På Vestfossen kino i morgen

Hentet fra avisen Friheten tirsdag 22. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no