22. apr, 2022

Kurth R. Hansen ønsker anbud på kloakkledning i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 22. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no