22. apr, 2022

St. Georgsdagen feires i Haug kirke i morgen

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 22. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no