23. apr, 2022

Travselskapet vil ha fart på loddselgerne

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 23. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no