24. apr, 2022

Forknapphet i Buskerud - stor manko på settepoteter

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 24. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no