24. apr, 2022

Drammenselven kan bryte gjennom ved Loesmoen

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 24. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no