25. apr, 2022

Det pløyes i Numedal

Hentet fra Drammens Tidende fredag 25. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no