26. apr, 2022

Sjaførskole i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 26. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no