26. apr, 2022

Fylket overtar ikke Steinberglandsveien

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 26. april 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no