28. apr, 2022

Ingen salutt i Nedre Eiker 1. og 17. mai!

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 28. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no