28. apr, 2022

Kongegave - Opprop til det norske folk

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Ringerikes Blad mandag 28. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no